Anglia Engels

Onze school is lid van het Anglia Network EU, een groep van inmiddels 375 scholen in Europa die samenwerken om het Engels op school te promoten en verbeteren.

Kernactiviteit zijn echter de examens, op tien algemene niveaus en vier business English niveaus. Het is een internationaal erkend diploma vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Cambridge certificaat. Het Anglia diploma kent meerdere niveaus.

Onze school biedt leerlingen uit groep 6, 7 en 8 en plusleerlingen uit lagere groepen de mogelijkheid om een erkend Anglia diploma te halen. Rond mei/ juni vinden de examens plaats en inschrijving dient door de school rond april te geschieden.

De kosten zijn afhankelijk van het niveau. Als uw kind deel wil nemen aan het Anglia-examen dan dient hij of zij dat rond maart aan te geven bij de groepsleerkracht. Wij bepalen vervolgens aan de hand van een placement test het niveau en geven de kosten door.

De syllabus van de Anglia organisatie beschrijft precies welke onderwerpen beheerst moeten worden. Deze onderwerpen kunnen met behulp van lesmateriaal, o.a. via www.anglia.nl, aangeleerd worden. De school heeft ook ander lesmateriaal beschikbaar maar studie voor het te behalen niveau moet hoofdzakelijk in eigen tijd en op eigen verantwoordelijkheid gedaan worden.

Handige links:
-> Information about Anglia
-> Songs and films
-> Speaking test samples
-> Practise for the Anglia examination
-> Online Anglia woorden overhoren
-> Online Anglia woorden overhoren met WRTS