ICT

Wij zijn van mening dat ICT vooral onze lessen moet ondersteunen en verrijken.

Om dat doel te bereiken, hebben we op school:

  • een ICT-lokaal met 32 pc's
  • in de hal bij de groepen 8 4 pc's
  • twee 3D-printers
  • een aantal ipads in de groepen 1 t/m 5
  • in de groepen 6 t/m 8 voor elke leerling een eigen device (voornamelijk Chromebooks)
  • 20 microbits (Wat is een microbit?)

De leerkrachten werken met Prowise Presenter en Gynzy.
Hierdoor kunnen we nog eenvoudiger lessen ontwikkelen, gebruik maken van 3D modellen, moderne tools toepassen en de lessen voor de kinderen interactiever maken.

Verder hangen in alle lokalen Prowise touchscreens.