Ouder tevredenheidsmetingen 2017

In schooljaar 2020/ 2021 zal er weer een nieuw oudertevredenheidsonderzoek worden uitgezet.

In de uitwerkingen van de DUO-oudertevredenheidsmetingen van het jaar 2017 staat uitvoerig beschreven wat de uitslag van deze meting was. We kunnen weer positief zijn met een gemiddeld cijfer van een 8.2.

Hierbij een stuk genomen uit het verslag met de uitkomsten:

De ouders zijn over het algemeen tevreden over de Jan van Schengenschool. Ze beoordelen de school met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2.  We zijn blij dat we op diverse hoofdaspecten sterk scoren, en dat de algemene tevredenheid hoog is.

In vergelijking met de rest van Nederland scoorden we bij de ouders als volgt;

 Gem. score J.v.S Benchmark PO Afwijking Benchmark Tevreden ouders
Algemene tevredenheid8.27.7++100%
Onderwijs8.48.1+95%
Sfeer8.38.2O94%
Leerkracht8.48.4O85%
Voorzieningen8.37.7++98%
Directie8.27.8+96%
Begeleiding8.27.8+94%
Communicatie8.27.7++94%
Alg. ontwikkeling8.17.9O93%
Sociaal-emotioneel8.07.7+90%
Identiteit8.07.7+93%
Omgeving school7.77.5O88%
Toetsen6.97.365%

De benchmark is het gemiddelde van de scholen in Nederland die aan dit onderzoek meededen.

J.v.S. = Jan van Schengen
O = gelijk aan gemiddelde
+ = hoger dan gemiddelde
++ = sterk hoger/beter dan gemiddelde

Kijkend naar de uitkomsten van de deelaspecten komen we tot de volgende verbeterpunten:

Toetsen; Zowel de gehechte waarde aan toetsen, het aantal toetsen als zenuwen bij toetsen scoren zwak t.o.v. de benchmark. De prioriteit is hoog om hier verandering in aan te brengen.
Hiermee gaan we zeker aan de slag!

Aantal leerlingen in de groep; De afwijking t.o.v. de benchmark is nihil. We proberen in de verdeling van de groepen hier rekening mee te houden.

Omgeving school; De score hierop geeft aan dat de ouders redelijk tevreden zijn maar een relatief grote groep ouders vindt dat de weg naar school niet verkeersveilig is voor hun kind.
Binnenkort zal er met de gemeente overleg plaats vinden om de bestrating aan te pakken.