Ons onderwijs

Het onderwijs op de Jan van Schengenschool is georganiseerd in jaarklassen. Waar nodig worden combinatiegroepen gemaakt. De school telt op dit moment 11 groepen en 24 collega’s. Vanuit methodes worden leerlingen zoveel mogelijk basisstof aangeboden, met zo nodig herhaling, verdieping of verrijking.   

De leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd: 

  • Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd 
  • Combinatiegroepen : samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3-4. 
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten.