Samenwerkingspartners

Als integraal kind centrum in wording, is sprake van een nauwe samenwerking met kinderopvangorganisatie Kibeo (www.kibeo.nl). Door de samenwerking tussen school en opvang ontstaat een doorgaande ontwikkelingslijn.

De volgende samenwerkingspartners komen binnen de school om te werken met leerlingen:

 • Kinderoefentherapeute Nynke Karreman; na een doorverwijzing van een huisarts.
 • PI-Spello; begeleiding aan kinderen gericht op spelling en lezen.
 • Ambulant begeleiders die met hun expertise gerichte zorg geven aan leerlingen met een onderwijsarrangement.

Daarnaast wordt o.a. samengewerkt met:

 • GGD (o.a. middels ondersteuningsteam, screening 5 en 10 jarigen).
 • CJG (Centrum voor jeugd en gezin). Van daaruit zijn ook gezinscoaches beschikbaar.
 • Logopediste praktijk Marieta Jobse.
 • Logopediste Prisma scholengroep Christine Balkenende.
 • Auris (voor kinderen met spraak/taalproblemen).
 • Samenwerkingsverband Kind op 1 (voor kinderen met diverse problematieken bijvoorbeeld: motorisch, moeilijk lerend, gedragsproblemen).
 • Gemeente Borsele.
 • Het Carrouselteam (Oosterschelde ziekenhuis).
 • Het RPCZ.
 • Intervisiegroepen binnen Prisma scholengroep.