Jaargroepen

De school werkt met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. Combinaties van verschillende jaarklassen binnen een groep behoren, afhankelijk van de jaarlijkse organisatie, tot de mogelijkheden.

De leerlingen ontvangen dezelfde basisstof. Kinderen hebben echter verschillende onderwijsbehoeften, daarom wordt het programma op verschillende manieren aan geboden. Zo wordt gewerkt met andere oplossingsmethodes en wordt rekening gehouden met tempoverschillen. Ook wordt in verschillende mate instructie te geven.

Er is daarnaast veel aandacht voor individuele ondersteuning, zowel voor kinderen die meer kunnen, als voor kinderen die extra steun nodig hebben.

In de kleutergroepen wordt gewerkt vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering. Dit houdt in dat de leerkracht inspeelt op het niveau van de kinderen en vandaar uit de leerstof aanbiedt.