Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen die zijn gekozen uit de groepen 5, 6, 7 en 8, met één vertegenwoordiger per groep. De kandidaten zitten in principe twee jaar in de leerlingenraad. 

Vier keer per jaar komt de leerlingenraad samen met de directeur bijeen. Er wordt dan gesproken over schoolactiviteiten, ideeën, wensen en eventuele aandachtspunten.

Voor de leerlingenraad voor het schooljaar 2023-2024 worden binnenkort verkiezingen uitgeschreven.