Over ons

 

De Jan van Schengenschool is een open katholieke school in Heinkenszand. Veel van de leerlingen komen uit Heinkenszand zelf, maar ook uit omliggende polders en dorpen. De school is aangebouwd aan ontmoetingscentrum ”De Stenge”.

De school heeft haar naam te danken aan landheer Jan van Schengen die zich rond 1450 verdienstelijk heeft gemaakt voor Heinkenszand.

Als je de Jan van Schengenschool binnenstapt, vallen een aantal zaken direct op:

  • De school bruist van activiteit, maar natuurlijk is er ook rust.
  • Er hangt een fijne open sfeer.
  • Iedereen is betrokken bij de school en voelt zich verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.
  • Er is respect voor elkaar in elk opzicht en in elke verhouding.

Bij dit alles gaan we uit van een aantal principes die voortvloeien uit de katholieke identiteit: tolerantie, hulpvaardigheid en oprechtheid.