Onderwijsbehoeften

Kinderen hebben verschillende onderwijsbehoeften, het programma wordt daarom op verschillende manieren aangeboden. 

Leerkrachten bieden verschillende oplossingsmethodes aan en houden rekening met tempoverschillen tussen de leerlingen. Ook differentiëren ze door kinderen in verschillende mate instructie te geven. Er is veel aandacht voor individuele ondersteuning, zowel voor kinderen die meer kunnen, als voor kinderen die extra steun nodig hebben. 

In de kleutergroepen werken leerkrachten vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering. Dit houdt in dat ingespeeld wordt op het niveau van de kinderen en van daaruit de leerstof wordt aangeboden. Binnen de school werken leerkrachten handelingsgericht. Dat betekent dat ze vooral zoeken naar wat de leerlingen kunnen en daarbij aansluiten in de lessen. Deze werkwijze streeft naar een goede afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoefte van de leerlingen.