Oudervereniging

Even voorstellen

De oudervereniging bestaat uit 13 enthousiaste ouders en een leerkracht. De oudervereniging organiseert en coördineert in samenwerking met de leerkrachten diverse activiteiten die bijdragen aan een plezierige schooltijd voor de kinderen en ouders.

Op dit gebied behartigt de oudervereniging de belangen van de ouders en kinderen. Zij is daarin het aanspreekpunt voor de ouders en gesprekspartner voor de schoolleiding en MR.

Elk jaar komt de oudervereniging een aantal keer samen om de projecten te verdelen, voor te bereiden en te evalueren. Hieronder kunt u lezen waar de oudervereniging zich zoal mee bezig houdt:

Luizenpluizen

Na iedere vakantie op woensdagochtend gaat een aantal leden van de oudervereniging samen met andere ouders de kinderen controleren op luizen in de klas. Als er iets gevonden wordt, geven wij dat door aan de leerkracht. De leerkracht geeft het door aan de klas/ouders.

Sinterklaas

Als Sinterklaas weer in het land is, denkt de oudervereniging mee met Sint en Piet wat voor moois de kinderen nu weer zullen krijgen. En ze helpen de Sint met alles wat moet gebeuren. De oudervereniging zorgt ervoor dat de kinderen wat lekkers krijgen en kunnen genieten van deze dag.

School in kerststijl brengen

Zodra de Sint weer terug is naar Spanje, verandert de oudervereniging de gehele school in kerstsfeer. Alle lokalen van de kinderen krijgen een kerstboom en versieringen. Ook alle extra kamers, hallen etc. worden versierd. Zodra de kerstvakantie bijna begint, haalt de oudervereniging dit alles er ook weer af en wordt het weer netjes opgeruimd en op de zolder gezet.

Kerstmusical

Ieder jaar doet er een klas de Kerstmusical. Meestal beginnen we in eind oktober/begin november al

met het helpen bij de kerstmusical. Eerst worden alle kleren doorgepast bij de rollen van de kinderen. De oudervereniging heeft dan voldoende tijd om de kleren en attributen aan te passen/te maken. We helpen de juffen/meesters bij het oefenen in de kerk. In de kerk zelf hangen wij de versieringen op die passen bij de kerstmusical. We staan dan hoog op een ladder in de kerk! Op de donderdag voor kerst en op kerstavond helpen wij alle kinderen mee omkleden, staan we achter in de kerk en in de sacristie om te helpen bij de musical. Na de eerste avond moeten alle spullen weer opgeruimd worden en klaargezet worden voor de volgende avond. Als de musical klaar is op kerstavond, ruimt de oudervereniging alles weer op en brengt alle spullen, kleding enz weer naar school en gaat dan ook genieten van een welverdiende vakantie.

Na het Kerstdiner komen alle ouders de kinderen ophalen. De oudervereniging zorgt ervoor, dat alle ouders dan nog wat warms te drinken krijgen op het schoolplein.

Kleutermusical

1 keer per twee jaar helpt de oudervereniging met de kleutermusical. Per twee jaar doen de kleuterjuffen een ander thema. De oudervereniging zoekt alle attributen en kleding etc uit. We maken alles nog wat de juffen nodig hebben, passen het bij de kinderen etc. Vlak voor de musical gaan we mee met het oefenen met de kleuters. Op de middag en avond zelf als de generale en de ‘echte’ avond is helpen wij ook. Nadat alles klaar is, ruimen we alles weer netjes op en verheugen we ons weer op de musical over twee jaar.

Carnaval

Alle attributen die er nodig zijn worden geknutseld, alle boodschappen worden gedaan. Op de donderdag voor de voorjaarsvakantie versieren wij de Stenge tot feestzaal. Die middag zijn de leden van de oudervereniging aanwezig om alles mee in goede banen te leiden. Van het drinken inschenken, tot het goed stroomlijnen van alle kinderen die naar de wc moeten. Na het feest zorgt de oudervereniging ervoor dat alles weer wordt opgeruimd, schoongemaakt etc.

Paasontbijt

Net voor Pasen hebben de kinderen paasontbijt op school. De oudervereniging doet dan alle boodschappen en zet al het lekkers klaar voor de kinderen, voordat ze op school komen. Ook na het ontbijt worden alle spullen weer opgeruimd.

Schoolfotograaf

Ieder jaar komt er een fotograaf om foto’s te maken van alle kinderen. Alle dagen dat de fotograaf er is, hepen de leden van de oudervereniging de fotograaf.

Koningsdag

Op Koningsdag heeft de school meestal een doos van de Jumbo vol met lekkkere dingen waarvan de kinderen mogen eten. De oudervereniging verdeelt samen met andere ouders de spullen rond in de klassen. Na het ontbijt worden de spullen ook weer opgeruimd.

Kleuterschoolreis

Als het einde van het schooljaar weer in zicht is, gaan de kleuters op schoolreis. Ieder jaar is het ergens anders. De oudervereniging overlegt altijd met de juffen wat ze nodig hebben. Alle spullen worden bij elkaar gezocht, alle attributen worden gemaakt. We gaan samen met de juffen naar de locatie waar het plaatsvindt, alles wordt besproken. Op de dag zelf zorgt de oudervereniging ervoor, dat alle spullen al klaar staan op locatie. Ook zijn er meerdere leden van de oudervereniging die dag aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Schoolreis groep 3 t/m 7

Ook de groepen 3 tot en met 7 gaan aan het eind van het jaar op schoolreis. Samen met de schoolreiscommissie van school wordt besproken waar de schoolreis naartoe gaat en worden de bussen geregeld. Tijdens de schoolreis zorgt de oudervereniging ook voor de begeleiding van de kinderen.

Schoonmaak

Twee keer per jaar maken we met de leden van de oudervereniging en alle andere actieve ouders de klassen/kamers/hal etc weer schoon. Dit is meestal op een dinsdag of donderdagavond. De oudervereniging maakt gebruik van de infobrief om alle ouders uit te nodigen om te komen helpen en zijn zelf ook aanwezig. Meestal is na een uurtje of twee de klus geklaard.

Eindfeest

Ieder jaar wordt er wel iets gedaan om te vieren dat het bijna zomervakantie is. De oudervereniging helpt school indien dit wordt gevraagd en zorgt er meestal voor, dat er iets lekkers wordt gehaald als afsluiting van het schooljaar.

Als groep 8 de eindmusical voor de ouders opvoert in de Stenge, verzorgen de ouders van de oudervereniging de catering voor alle bezoekers.