Overblijven

Ook dit schooljaar kunnen leerlingen in de middagpauze overblijven onder verantwoordelijkheid van de schooldirectie. Het toezicht hierop wordt georganiseerd door de oudervereniging en verzorgd door de teamleden.

De vergoeding hiervoor bedraagt:

  • € 91,-- per kind voor het hele schooljaar
  • € 84,-- voor 3 dagen
  • € 58,-- voor 2 dagen
  • € 29,-- voor 1 dag

Vooraf te voldoen door overschrijving op IBAN nummer NL05 RABO 0346 0132 24 van de RABO-bank te Heinkenszand t.n.v. Jan van Schengenschool, Heinkenszand, onder vermelding van de naam van het kind. Ook kan men incidenteel overblijven met een overblijfkaart (€ 15,- voor 10 keer of € 7,50 voor 5 keer overblijven).

Restitutieregeling overblijven
Het recht op restitutie is van toepassing als men gedurende een periode van minimaal 6 weken geen gebruik maakt van de overblijfregeling. Men dient dit verzoek tot restitutie schriftelijk met onderbouwde motivatie aan te vragen bij de overblijfcoördinator.

Om alles prettig te laten verlopen wordt van de overblijvende kinderen verwacht, dat zij zich houden aan de gestelde regels en gemaakte afspraken. De overblijvende kinderen zijn verplicht om tussen de middag op het schoolterrein te blijven. Voor uitgebreide informatie zie het speciale boekje betreffende het overblijven.