Schooltijden

Maandag:     8.30 uur - 12.00 uur       13.00 uur - 15.00 uur
Dinsdag:       8.30 uur - 12.00 uur       13.00 uur - 15.00 uur
Woensdag:   8.30 uur - 12.00 uur
Donderdag:  8.30 uur - 12.00 uur       13.00 uur - 15.00 uur
Vrijdag:         8.30 uur - 12.00 uur       13.00 uur - 15.00 uur

(Groep 1 t/m 4 is vrijdagmiddag vrij)

Kleine pauze:
groep 3 en 4 10.00 uur tot 10.15 uur
groep 6 en 7 10.15 uur tot 10.30 uur
groep 5 en 8 10.30 uur tot 10.45 uur

Grote pauze:
van 12.00 uur tot 13.00 uur

De schoolbel gaat 's morgens om 8.25 uur en 's middags om 12.55 uur

  • Zoals u kunt zien ontvangen groep 1 t/m 4 minder uren onderwijs dan de groepen 5 t/m 8. Vanaf 1 aug. 2006 is de school is vrij om zelf te bepalen hoe men de dagen wenst te plannen mits men wel in totaal 7520 les geeft in de groepen 1 t/m 8. Voorlopig gaan we nog niet over naar een andere verdeling van de schooltijden.
  • ZIEKMELDINGEN
    s.v.p. voor aanvang van de lessen
    tel. nr. 0113 - 562172
  • Vanaf 8.40 uur mogen de kinderen naar binnen via de voor hun groep geldende ingang.
  • Tijdens de pauzes lopen leerkrachten buiten.
  • De zoemer gaat 5 minuten voor schooltijd zodat er geen onderwijstijd verloren gaat! Zorg dat uw kind op tijd aanwezig is!